Integritetspolicy Melanders Group

 

1. Allmänt

Denna integritetspolicy förklarar hur Melanders Group AB samlar in data och uppgifter i sina dagliga verksamheter. Detta innefattar samtliga bolag som ingår i koncernen.

 

2. Vilka typer av personuppgifter sparas

Med personuppgifter menas namn, adress, personnummer, telefonnummer, ålder, eventuella företagsuppgifter och e-postadress.

Vi kan även samla in uppgifter i form av teknisk-data från så kallade cookies, mer om det finns under avsnittet om cookies.

 

3. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för behandlingen av uppgifterna. I många fall är det moderbolaget, Melanders Group. I andra fall kan det vara någon av dotterbolagen som ingår i koncernen. Varje ansvarig bestämmer hur och varför uppgifterna behandlas. I vissa fall bestämmer en tredje part hur och varför en personuppgift behandlas, vilket i sådana fall informeras nedan.

 

4. Insamling av information
 

4.1 Betalningar

Vi sparar personuppgifter på privatpersoner som handlar av oss mot faktura.

4.2 Bokningssystem & Webformulär

4.2.1 Bokningssystem

Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att hantera bokningar och kunna ha kommunikation med gästen. Vi använder oss av systemet Waiteraid, vår policy kan skilja sig från Waiteraids så för mer information om hur Waiteraid använder personuppgifter får vi hänvisa till deras policy.

4.2.2 Webformulär

Vi samlar in personuppgifter via webbformulär på hemsidorna för online-beställningar i syfte att hantera beställningar.

4.3 Butiker och restauranger

Lokalt i butiker eller restauranger som ingår i Melanders Group sparas i vissa fall personuppgifter rörande kunder för att vi ska kunna upprätthålla en kontakt.

4.4 Marknadsföring

Vi använder personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster i digitala kanaler samt genom utskick. Detta sker efter samtycke eller efter en intresseavvägning.

Vi använder inte personuppgifter som har samlats in av ett av våra systerbolag till våra andra företag i marknadsföringssyfte ifall du inte angett specifikt medgivande.

4.5 Cookies med mera

För att ge en så bra digital upplevelse som möjligt kan Melanders Group samla in teknisk-data. Med detta menas IP-adresser, webbläsarinformation, enhets-ID:n samt information om hur man har använt våra hemsidor. Detta visas i form av exempelvis datum, tider på hemsidan, vilka sidor som visats, från vilka hemsidor man kommit till våra hemsidor samt vilka sidor man besöker strax efter våra hemsidor.

 

5. Tredje part som Melanders Group kan dela informationen med
 

5.1 Koncernbolag
Informationen kan komma att delas mellan de koncernbolag som ingår i Melanders Group.

5.2 Leverantörer

Informationen kan komma att delas mellan de av koncernen utsedda leverantörerna för att kunna tillhandahålla leverantören korrekt information.

5.3 Övriga parter

Informationen kan komma att delas med myndigheter eller andra utövare där rapportering av personuppgifter är nödvändigt.

 

6. Hur länge sparas personuppgifter

Melanders Group sparar personuppgifter i 18 månader om inget annat anges. I de fall personuppgifter används till lön eller anställningar sparas dessa i 7 år

 

7. Var sparas personuppgifterna

Alla personuppgifter sparas på vår databas som hanteras av GleSYS i Falkenberg. För information om var våra samarbetspartners sparar sina personuppgifter får vi hänvisa till respektives policy.

 

8. Samtycke

Genom att använda våra tjänster godkänner du vår integritetspolicy.

 

Vid frågor om dina rättigheter eller för mer information om vår integritetspolicy vänligen kontakta Melanders Group, info@melanders.se eller 08-644 22 99.

Restauranger som ingår i Stockholms Restauranger & Wärdshus